2018-06-05

Pismo Nr 3433/DSS z dnia 4.06.2018 r. dot. Poprawy struktury wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2018 roku.