2019-02-14

W dniu 14.02.2019 r. odbyło się spotkanie strony społecznej z MON w sprawie podwyżek dla pracowników od 1 stycznia 2019 r. stronę resortową reprezentowali Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech Skurkiewicz, Dyrektor Departamentu Budżetowego Paweł Bartczak, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Pan Wojciech Drobny, Szef Oddziału Departamentu Budżetowego płk Jacek Woiński.