2018-05-09

W dniu 8 maja b.r. Przewodniczący Związku rozmawiał z Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi n/t spotkania w sprawie regulacji wynagrodzeń. Pełnomocnik poinformował, że spotkanie planowane jest w przyszłym tygodniu. Tak więc po wielu miesiącach oczekiwań, rozpoczniemy wreszcie negocjacje. E.R.