2019-11-28

W dniu 28 listopada 2019 r. w siedzibie MON odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Wiceministrem MON Wojciechem Skurkiewiczem i Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych Wojciechem Drobnym.