NSZZ Pracowników Wojska

Prezydium ZO

PRZEWODNICZĄCY — PIETRZAK Miron
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO — GRĘDECKI Czesław
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO — TWORKOWSKI Andrzej
SEKRETARZ — GRZEBIŃSKA Stanisława