NSZZ Pracowników Wojska

Statut/Akty prawne


STATUT NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZZAWODOWEGO  PRACOWNIKÓW WOJSKA:

STATUT DO POBRANIA PDF >>>

STATUT DO POBRANIA DOC >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDYNACJA WYBORCZA (INSTRUKCJA WYBORCZA) DO WŁADZ I INSTANCJI ZWIĄZKU:

ORDYNACJA WYBORCZA.DOC >>>


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KOMISJI ETYKI NSZZ PW:


REGULAMIN ETYKI DO POBRANIA PDF >>>

REGULAMIN ETYKI DO POBRANIA DOC >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY ETYKI W DZIAŁANIU CZŁONKÓW NSZZ PW:

ZASADY ETYKI DO POBRANIA PDF >>>

ZASADY ETYKI DO POBRANIA DOC >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN ZAPOMÓG UDZIELANYCH CZŁONKOM NSZZ PW
:

REGULAMIN ZAPOMÓG DO POBRANIA PDF >>>

REGULAMIN ZAPOMÓG DO POBRANIA DOC >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZWROTNEJ POMOCY FINNASOWEJ (ZAPOMOGI):


WNIOSEK O ZAPOMOGĘ PDF >>>

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ DOC >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR 13 PLENUM ZG - DOTYCZACY WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I ZASIŁKÓW
:

WYCIĄG.PDF >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USTAWA Z DN. 23 MAJA 1991 R. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH.  Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234. TEKST UJEDNOLICONY:

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH PDF >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KODEKS PRACY- link do strony Państwowej Inspekcji Pracy z aktualnymi  zmianami:

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm >>>

-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY  DLA PRACOWNIKÓW WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SFERY BUDŻETOWEJ. 

Wersja ujednolicona. Stan prawny na dzień 16 kwietnia 2016 r. uwzględniający zmiany zawarte w Protokołach Dodatkowych Nr 1-30 oraz częściowe wypowiedzenie PUZP dla PWJOSB dokonane przez Ministra Obrony Narodowej.

bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/inne/ponadzakadowy-ukad-zbiorowy-pracy-10325478/ >>>