NSZZ Pracowników Wojska

Dokumenty do pobrania

SKŁADNIKI

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR 9 PLENUM ZG NSZZ PW,  DOTYCZACY WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I ZASIŁKÓW:

WYCIĄG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR ROZLICZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OD ROKU 2013.(wersja 06.2013):

WZÓR.PDF >>>

WZÓR.DOC >>>

WZÓR.DOCX >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RACHUNEK BANKOWY WPŁAT SKŁADEK CZŁONKOWSKICH >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPOMOGI

REGULAMIN ZAPOMÓG UDZIELANYCH CZŁONKOM NSZZ PW:

RGULAMIN WYPLAT SWIADCZEN STATUTOWYCH DOC >>>

REGULAMIN ZAPOMÓG DO POBRANIA PDF >>>


WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZWROTNEJ POMOCY FINNASOWEJ (ZAPOMOGI):


WNIOSEK O ZAPOMOGĘ PDF >>>

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ DOC >>>