NSZZ Pracowników Wojska

Galeria

2016-03-12

Spotkanie w ministerstwie

Zdjęcie ze spotkania z podsekretarzem stanu Panem Bartłomiejem Grabskim w czasie negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń pracowników resortu Obrony Narodowej w roku 2016. 10.03.2016 r.