NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2023-09-28

Spotkanie z Pełnomocnikiem MON

W dniu 28.09.2023r. w siedzibie MON w Warszawie odbędzie się na zaproszenie Pełnomocnika MON
ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z przedstawicielami „Tarcza” oraz „Militaria” spotkanie
na którym Strona resortowa omówi skutki finansowe i formalne propozycji kolejnych zmian do
Załącznika nr 2 do PUZP przedstawionych przez powyższe organizacje na spotkaniu w dniu
25.09.2023 r.