NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-11-28

Spotkanie w Ministerstwie ON

        Nasz Związek reprezentowani był przez Przewodniczącego Związku Zenona Jagiełło, Zastępca Przewodniczącego Roman Richert i Przewodniczącą Zakładowej Organizacji w 4 RBLog Annę Wróbel. Minister Skurkiewicz rozpoczynając spotkanie przekazał, że resort ON podtrzymuje swoją deklarację o podwyższenie wynagrodzeń pracowników opłacanych z budżetu MON średnio o 500 zł od stycznia 2020. Zasady podziału zostaną uzgodnione po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020r.  Dodatkowo jeszcze w tym roku zostanie wypłacona w formie nagrody lub premii kwota 1000 zł. Przewodniczący Zenon Jagiełło wystąpił do Ministra Skurkiewicza o podjęcie działań mających na celu aby dodatkowa premia lub nagroda została wypłacana również dla pracowników Wojskowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Muzeów, AMW i spółek, oraz pracowników uczelni wojskowych. Ponadto podnieśliśmy problemy dotyczący  zwiększenia zatrudnienia w Inspektoracie Wsparcia SZ ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, wprowadzenie 24 h czasu pracy w formie dyżurów dla OWC, możliwość prowadzenia kursów doskonalących przez MON, wyrównania dysproporcji płacowych w  jednostkach wojskowych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zaplanowania podwyżek dla jednostek dotowanych, zatrudnienie kucharzy i stewardess. Nasi przedstawiciele zaproponowali aby w miesiącu styczniu 2020 r. negocjować zmiany w PUZP związane z  tabelami zaszeregowania.  Związek oczekuje od Ministra Obrony Narodowe,  że doprowadzi do tego, iż zaplanowane podwyżki obejmą WSP ZOZ, uczelnie wojskowe, AMW i Spółki, Instytuty, oraz jednostki dotowane.
E.R.