NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-08-14

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Aktualnosc
Z okazji Święta Wojska Polskiego, składam wszystkim żołnierzom i pracownikm RON życzenia satysfakcji z pracy, pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Składam podziekowania za trud i poświęcenie ponoszone na rzecz obronności kraju. Wojsko to nie tylko żołnierze ale też tysiące pracowników RON. Za państwa ciężką, często niedocenianą pracę szczególnie dziękuję. W imieniu ZG Przewodniczący NSZZ PW Zenon Jagiełło.