NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-06-28

SPOTKANIE W MON

     W dniu 28 czerwca 2019 r w siedzibie MON w Warszawie odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w MON Pana Wojciecha Skurkiewicza ze Stroną społeczna. Nasz Związek reprezentowany był przez Sekretariat Zarządu Głównego: Zenona Jagiełło - Przewodniczącego Związku, Romana Richerta - Zastępce Przewodniczącego Związku, Elżbietę Romańską - Sekretarza Związku.
     Minister Wojciech Skurkiewicz przekazał, że Kierownictwo MON wychodząc na przeciw postulatom Strony społecznej proponuje następujące rozwiązanie na 15 sierpnia nagroda lub premia w wysokości nie mniej niż 500 zł, zaś w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu wypłaty jednorazowe premii lub nagród w wysokości 200 zł. Podział nagród lub  premii dokona pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.

Elżbieta Romańska