NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-05-28

Stanowisko Związku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia pracowników ron w 2020 r.

 Po przyjęciu przez OPZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych wspólnego stanowiska w sprawie 15% podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 r dla sfery budżetowej, NSZZ Pracowników Wojska zwraca się do Ministra Obrony Narodowej o zaprojektowanie budżetu MON na 2020 r. pozwalającego na wyrównanie rosnących dysproporcji płacowych i wypłatę podwyżek w wysokości co najmniej 20%. Realizacja podwyżek o 20% od stycznia 2020 r. byłaby spełnieniem obietnicy Kierownictwa MON, że zarobki pracowników wojska będą zbliżały się  do płac w sferze budżetowej.
E.R.