NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-02-14

SPOTKANIE W SPRAWIE PODWYŻEK

           Nasz związek reprezentowali Przewodniczący Zenon Jagiełło, Zastępca Przewodniczącego Roman Richert oraz kol. Anna Wróbel. Po rozpoczęciu spotkania przez Ministra Skurkiewicza, głos zabrał Przewodniczący Zenon Jagiełło, który przedstawił oczekiwania związku na wzrost o 550 zł. od 1 stycznia 2019 r. Następnie rozpoczeła się burzliwa dyskusja pomiędzy stronami.
      Na pytanie o propozycje podwyżek w 2020 r. Minister Skurkiewicz zaproponował 500 zł. podwyżki .

     Strona społeczna podtrzymuje swoje stanowisko że w roku 2019 podwyżka powinna wynosić 550 zł a w 2020 r. 600 zł. Ostateczne stanowisko MON: od 1 stycznia 2019 r. 300 zł podwyżki + 1000 zł nagrody na 15 sierpnia i 500 zł podwyżki od  stycznia 2020 r.

Kolejne spotkanie w dniu 19 lutego 2019 r.

E.R.