NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-01-29

INFORMACJA

Stanowisko strony społecznej z dnia 29 stycznia 2019 po spotkaniu z Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi Panem Wojciechem Drobnym. 1.Strona społeczna domaga się podwyższenia wynagrodzenia pracowników RON od 1 stycznia 2019 r.o kwotę co najmniej 550 zł. miesięcznie. 2.W celu osiągnięcia porozumienia w sprawie realizacji wskazanej podwyżki oraz uzgodnienia wielkości planowanego funduszu wynagrodzeń na 2020 r., strona społeczna wnosi o spotkanie z MON Panem Mariuszem Błaszczakiem. Oryginalne podpisy: Przewodniczący NSZZ PW- Zenon Jagiełło. Przewodniczący Krajowej sekcji PC MON NSZZ Solidarność- Mirosław Kamieński. Przewodnicząca ZZ Poligrafów- Czesława Sońta. Prezes ZZ Militaria,z zastrzeżeniem iż porozumienie ma być pisemne ze stroną społeczną,- Krzysztof Paluch. Przewodniczący NSZZ Solidarność 80 z up.-Krzysztof Rutkowski. Przewodnicząca ZZ Sektora Obronnego- Małgorzata Kucab. Przewodniczący Związku Pracowników Wojska Tarcza- Marek Kazimierczak.