NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-01-29

Spotkanie strony społecznej z Pełnomocnikiem MON

W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Pełnomocnikiem MON DS. Współpracy ze Związkami Zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2019 r. Na wstępie Pełnomocnik MON przedstawił prezentację na temat propozycji strony resortowej w zakresie podwyższenia wynagrodzeń ,z której wynika ,że Minister Obrony Narodowej proponuje podwyższyć wynagrodzenia o 300 zł brutto od 1 stycznia średnio na zatrudnionego pracownika. Z tą propozycją strona społeczna się nie zgadza i domaga się podwyższenia płac porównywalnie do pracowników MSWiA ,Policji, Straży Pożarnej, SOP, KAS, Ministerstwa Sprawiedliwości. Przedstawiciele naszego Związku Zenon Jagiełło, Roman Richert i Anna Wróbel podtrzymali nasze stanowisko z 23 stycznia b.r. mówiące,że chcąc zbliżyć się do płacy w państwowej sferze budżetowej nasze podwyżki powinny być w okolicach 1000 zł a nie 300zł. Podsumowując spotkanie można stwierdzić,że obietnice kierownictwa MON z maja 2016 r .mówiące o znaczących podwyżkach w 3 kolejnych latach 2017,2018,2019,doprowadzą do wyrównania dysproporcji płacowych do sfery budżetowej okazały się nieprawdziwe, a pracownicy czują się oszukani. Ostateczne stanowiska strony społecznej jest następujące: 1.Domagamy się podwyższenia płac dla pracowników RON o 550,00 złod 1 stycznia 2019r. 2. W celu realizacji wskazanej kwoty wnosimy o spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem. E.R.