NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2019-01-23

Notatka

W dniu 23 stycznia w Warszawie odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w MON Pana Wojciecha Skurkiewicza , Pełnomocnika MON DS. współpracy ze Związkami Zawodowymi Dyr. DSS Wojciecha Drobnego ,ze stroną społeczną ,
w sprawie podwyższenia wynagrodzeń  od 1 stycznia 2019 r.
Nasz Związek reprezentowany był przez Zenona. Jagiełło ,Romana Richerta i Annę Wróbel. Po powitaniu i otwarciu spotkania przez Dyrektora DSS, głos zabrał Minister Skurkiewicz ,który przekazał ,że Kierownictwo  MON dołoży wszelkich starań aby płace pracowników były przyzwoite.
Następnie Dyrektor DSS przedstawił prezentację dotyczącą wielkości środków na wzrost wynagrodzeń ,bazowe zatrudnienie i warianty podwyżek. 
Następnie wystąpił Przewodniczący naszego Związku, który odnosząc się do przedstawionej prezentacji przedstawił następujące argumenty:
- pomimo obietnicy złożonej przez Kierownictwo MON na spotkaniu w 2016 r. dotyczącej zbliżenia poziomu wynagrodzeń pracowników wojska do wynagrodzeń w sferze budżetowej, różnica  w zarobkach obu grup to ok.1000zł. dlatego naszym zdaniem ta kwota byłaby adekwatna do oczekiwań pracowników .
Następnie strona społeczna poprosiła o przerwę, w trakcie której uzgodniła wspólne stanowisko. Po wznowieniu obrad, w imieniu strony społecznej zabrał głos Z. Jagiełło
 i przedstawił Pełnomocnikowi MON następującą propozycję :
Nie akceptujemy wielkości środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń i domagamy się ich zwiększenia. Po dokładnym przeanalizowaniu możliwości resortu  w tym zakresie, odbędzie się kolejne spotkaniu w przyszłym tygodniu.
W trakcie spotkania przekazaliśmy Ministrowi ,że na podwyżki oczekują również pracownicy uczelni wojskowych ,AMW i Spółek AMW, pracownicy instytucji Kultury ,bardzo zła sytuacja materialna jest w WSzW i WKU, upomnieliśmy się o zmniejszenie haraczu 5% dla PGZ płaconego przez Spółki. W trakcie rozmów padła propozycja aby zamiast 300zł od stycznia podwyższyć o 600 zł od 1 lipca ?
Mniej niż 300 zł. nie będzie . E.R.