NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2018-07-26

Posiedzenie Komisji ds. Pracowników Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

 W którym uczestniczyli nasi przedstawiciele z WSzW i WKU.
Stronę resertową reprezentowali:  Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, Naczelnik Wydziału ds. Pracowników RON, Zastępca Szefa P-1, Szefa Administracji Wojskowej, Szef Oddziału Planowania Użycia SZ.
W trakcie spotkania poruszone zostały problemy dotyczące poziomu wynagrodzeń, zasad współpracy z pracodawcami wojskowymi, zmian w ustawie o korpusie służby cywilnej, organizacji pracy, obsady stanowisk, szkoleń pracowników, dyżurów pod telefonem, nagród jubileuszowych, zwiększenie zatrudnienia, RODO.
Przedstawiciele resortu w sposób wyczerpujący udzielili odpowiedzi na przedstawione problemy.
Uzgodniono, że o sposobie realizacji wniosków zostaniemy poinformowani do końca września b.r.
E.R.