NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2018-07-23

Posiedzenie Komisji ds Służby Zdrowia

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 27 podmiotów leczniczych w tym, szpitali, przychodni, instytutów, ambulatoriów, szpitali uzdrowiskowych stronę resorową reprezentowali:

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Zastępcą Dyrektora, Główny  Specjalista  Departamentu, Naczelna Pielęgniarka WP, Szef Oddziału Nadzoru nad WSP ZOZ, Przewodniczący CKL.

W trakcie spotkania przedstawiono i omówiono problemy dotyczące poszczególnych środowisk. Szczególny nacisk położony został na problem płacowy wszystkich grup medycznych.
Uzgodniono, że we wszystkich poruszanych kwestiach zostaną  skierowane pisma do kierownictwa  MON, NFZ i MZ.

E.R.