NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2018-04-24

Informacja

 

 

W dniu 24 kwietnia b.r. odbyło się pierwsze spotkanie z Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi który jest jednocześnie Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Związku – Zenon Jagiełło,

Członek Prezydium ZG Janusz Tuszyński.

Nasi przedstawiciele przedstawili Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych problemy jakie dotyczą pracowników wojska.

Jako najważniejszy, najpilniejszy uznano przeprowadzenie regulacji płac, czyli kontynuację 3 letniego programu wzrostu wynagrodzeń obejmującego 2017, 2018 i 2019 rok . Przewodniczący przedstawił faktyczne wynagrodzenia w wybranych jednostkach i instytucjach. Z przedstawionego materiału wynika, że ok. 70% zatrudnionych otrzymuje ok. 2 tysięcy miesięcznie, co jest karygodnie niskie. Przekazano również, że pracownicy masowo odchodzą z pracy i jeżeli do końca maja nie otrzymują podwyżek, to po pierwsze będą protesty, a po drugie resort zostanie bez pracowników.

Dyrektor przekazał, że zna pisma jakie kierowane są do Ministra Obrony Narodowej i podziela nasze zdanie na temat niskich płac. Na pytanie jakie propozycje ma Związek , odpowiedzieliśmy, że proponujemy wydzieloną wielkość środków naliczyć na bazowe zatrudnienie, a pracodawcy wojskowi w uzgodnieniu ze związkami dokonają podziału dla pracowników, rezerwa Ministra na realizację niezamierzonych zdarzeń powinna być minimalna – Dyrektor wstępnie przychylił się do naszej propozycji i zaproponował w ciągu dwóch tygodni spotkanie w celu przygotowania decyzji Ministra.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2018 r fundusz wynagrodzeń pracowników ron wynosi 2 mld 253 mln 049 tys. z tego dla pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń 1 mld 942 mln 412 tys., dla członków KSC 146 mln 004 zł. oraz d w r 164 mln 633 tys.

Fundusz wynagrodzeń w roku 2018 jest wyższy o kwotę 185 mln 520 tys.

Zwiększony fundusz planowany jest na realizację min.:

- skutki przechodzące z roku 2017 ok. 12 mln

- zwiększenie zatrudnienia w WOT

- zwiększenie zatrudnienia w WOG na zwiększone zadania szkolenia WOT

- utworzenie struktury organizacyjnej nadzoru na PGZ i spółkami

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z reformą Inspektoratu Informatyki.

Po zabezpieczeniu w/w potrzeb pozostałe środki mogą zostać przeznaczone na regulację płac i wyrównywanie dysproporcji płacowych.

Zenon Jagiełło