NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2018-04-16

APEL

Dla uwiarygodnienia naszych wystąpień w sprawie zaniżonych płac dla pracowników ron , prosimy o pisemne kierowanie pism do Ministra Obrony Narodowej w tej kwestii. Pisma powinny w swej treści odzwierciedlać aktualną sytuację zatrudnieniowo-płacową w Waszej jednostce w porównaniu do państwowej sfery budżetowej i rynku lokalnego. Mamy nadzieje, że Wasze argumenty pomogą Kierownictwu MON podjęcie , w krótkim czasie decyzji o poprawie sytuacji materialnej pracowników wojska. Mamy nadzieje, że pracodawcy wojskowi, którzy w sprawie niskich płac apelują do związków zawodowych, wystąpią do Ministerstwa i przedstawią jaka jest prawdziwa sytuacja na rynku pracy. Informujemy, że Zarząd Główny otrzymał kilkadziesiąt wystąpień od naszych organizacji związkowych i pracodawców w sprawie masowego odchodzenia z pracy pracowników, ze względu na niskie płace. W kolejnych pismach informowaliśmy Ministra Mariusza Błaszczaka, że sytuacja jest niedobra i z każdym dniem się pogarsza. Dlatego istnieje potrzeba aby w ramach ,,rozmowy władzy ze społeczeństwem" przekazać Wasze argumenty, bezpośrednio Ministrowi. Sekretarz E.Romańska