NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2018-04-10

INFORMACJA

Informujemy, że Przewodniczący Związku otrzymał zaproszenie na spotkanie w MON w dniu 24 kwietnia b.r. W trakcie spotkania zamierzamy przedstawić następujące tematy i problemy dotyczące pracowników wojska: - realizacja wzrostu wynagrodzeń w 2018 r - wyrównywanie dysproporcji płacowych pomiędzy RSZ - podział zatrudnienia bazowego - wzrost wynagrodzeń w jednostkach pozabudżetowych ( WSPZOZ, Szkolnictwo Wojskowe, AMW, Instytucje Kultury , Spółki PGZ) - zmiany organizacyjne i dyslokacyjne w 2018 i 2019 - dalsze funkcjonowanie TOAW - negocjacje nad zmianami do PUZP - funkcjonowanie WSPZOZ, Szkolnictwa Wojskowego - Przestrzeganie przez pracodawców wojskowych przepisów prawa pracy i praw związkowych - określenie zasad współpracy pomiędzy MON a NSZZ Pracowników Wojska . Sekretarz E.Romańska