NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2017-11-22

Wypłaty jednorazowe

Po raz kolejny Wiceminister Obrony Narodowej podzielił pracowników RON na
lepszych i gorszych. „Lepsi” zostali wybrani przez tego samego wiceministra
i dostaną o 800 zł. więcej niż ci „gorsi”.


A więc nadal panuje zasada: „góra” wie lepiej, kto zasługuje na więcej, a kto
na mniej. Pominięta została kodeksowa norma, że to pracodawca i organizacja
związkowa jest od oceny pracy pracownika, a nie szczebel najwyższy.


Nasz Związek niezmiennie stoi na stanowisku, że dodatkowe jednorazowe
nagrody lub premie powinny być przyznawane przez pracodawcę w uzgodnieniu
z zarządem zakładowym. Ponieważ tak się nie stało, to niech Pan Wiceminister ON
wysłucha wkurzonych pracowników i przeczyta opinie, które mamy nadzieję
skierujecie na adres MON Al. Niepodległości 218 w Warszawie. E.R.