NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2017-06-05

WIZYTA W 2 RBL-ogu

W dniu 1 czerwca b.r.w 2 Bazie Logistycznej odbyło się spotkanie Zarządu Zakładowego z Zastępcą Komendanta płk. Andrzej Mocnym. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Związku Zenon Jagiełło i Sekretarz Zarządu Głównego Elżbieta Romańska. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania przepisów prawa, w tym regulaminów pracy, funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu premiowania. Przedstawiono propozycję zmiany w systemie pracy OWC. Ustalono zasady współpracy.Przewodniczący Związku poinformował o zaawansowaniu prac nad zmianami do PUZP oraz przedstawił perspektywę poprawy płac w 2018 r. i w latach następnych. Sekretarz E.Romańska.