NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2017-06-05

Negocjacje z MON w sprawie zmian do PUZP dla pracowników WJOSB

W dniu 5 czerwca b.r. rozpoczęła się kolejna tura negocjacji nad zmianami do PUZP. Stronę resortową reprezentował min: Dyrektor Departamentu Budżetowego, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Szef Oddziału Płac Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i pracownicy Departamentu Spraw Socjalnych. Naszymi przedstawicielami byli Przewodniczący Związku Zenon Jagiełło, Zastępca Przewodniczącego Roman Richert i Doradca Prawny Anna Ścieżka.

Na wstępie spotkania Przewodniczący Związku Zenon Jagiełło zadał pytania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego gen. dyw. Sławomirowi Pączkowi, pytania dotyczyły:

  1. Jaki wzrost wynagrodzeń resort ON planuje dla pracowników na 2018r.?
  2. Czy planowane są środki na wypłatę jednorazową premii lub nagród w najbliższym czasie?
  3. Czy planowany jest wzrost zatrudnienia pracowników w 2018r.

Odpowiadając na 1 pytanie gen. Pączek potwierdził, że resort ON planuje wywiązać się z obietnic i zaplanował wzrost o 5% płac + wskaźnik jaki będzie dla pozostałej części sfery budżetowej, co może wynieść razem ok. 7,3% ale należy zauważyć że jest to etap planowania. Dyrektor Departamentu Budżetowego potwierdził że minister obrony Narodowej podjął decyzję o wypłacie jednorazowych premii i nagród do 15 sierpnia w wielkości porównywalnej do roku ubiegłego. W związku ze zwiększonymi zadaniami polegającymi min na utworzeniu WOT, stacjonowaniem wojsk sojuszniczych, zwiększenia liczebności SZ, resort planuje zwiększenia zatrudnienia o 1000 stanowisk. Kolejne pytanie dotyczyło pracowników Urzędu MON, czy dla tej grupy zaplanowany będzie wzrost płac o 5% więcej Dyrektor Budżetowy potwierdził, że ta grupa również zostanie objęta tą zwiększoną podwyżką.

W drugiej części spotkania strony negocjujące dyskutowały o nazewnictwie oraz zasadności tworzenie nowych stanowisk pracy. Nasi przedstawiciele poruszyli problem pracowników zatrudnionych w Wojskowych Ośrodkach Metrologii, którzy niewiadomo czemu opłacani są jako urzędnicy. Stanowisko naszego Związku jest takie, że pracownicy WOM powinni być opłacani na podstawie przepisów PUZP dla Pracowników WJOSB. Następnie na posiedzenie przybyli przedstawiciele Wojskowego Biura Historycznego i Wojskowej Służby Zdrowia, którzy udzielali odpowiedzi na wątpliwości zgłoszone przez stronę społeczną. Sekretarz E.Romańska.