NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2017-06-02

Spotkania z organizacjami związkowymi.

W dniu 25.05.br. Przewodniczący Związku Zenon Jagiełło złożył wizytę w Centrum Operacji Powietrznych. Spotkał się z Zastępcą Dowódcy i Zarządem Zakładowym NSZZ PW. Następnie odbyło się spotkanie Zarządu z Szefem Sztabu. Omówione zostały zasady współpracy oraz bieżące sprawy. W dniu 29 maja Zastępca Przewodniczącego Związku i Przewodnicząca Zarządu Okręgowego SP uczestniczyli w spotkaniu z członkami organizacji związkowej oraz pracownikami JW. Nr 4938 w Radomiu. W dniu 30 maja Przewodniczący Związku i Przewodniczący MOZ AMW z członkami Zarządu MOZ spotkali się w Nowym Dworze Mazowieckim z nowym Prezesem Spółki AMW Sinevia. Spotkanie dotyczyło problemów jakie zgłosili do Związku pracownicy Spółki. Uzgodniono zakres współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a Związkiem. Dnia 30 maja Przewodniczący Związku spotkał się Szefem Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ. Rozmowa dotyczyła utrzymania obecnej wielkości etatów. Sekretarz E. Romańska