NSZZ Pracowników Wojska

Aktualności

2016-05-24

Spotkanie z Komendantami RBLog.


 
Pełnomocnik MON d/Współpracy ze Związkami Zawodowymi – płk S. Filipczak

Doradca Podsekretarza Stanu w MON,

Komendant 2 RBLog-u, płk D. Nagrabski, Komendant 3RBLog płk E. Orzechowski, Komendant 1 RBLog-u  płk E. Hoffman, Komendant 4 RBLog  A. Szponar.

Celem spotkania było omówienie sposobu realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników od 1 stycznia 2016 r. oraz realizacji  decyzji 141 /MON z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.
W trakcie spotkania poruszone zostały sprawy dotyczące zmian w PUZP, wyrównywania dysproporcji płacowych ,określenie które stanowiska są ,,deficytowe i szczególnie ważne dla funkcjonowania jednostek\\\\\\\". Więcej szczegółów  dot. przebiegu spotkania zostanie przekazane Przewodniczącym naszych organizacji.